Online Login Area
User Name:
 Password:
AuthorReviewerEditor
  
Download Area
Related Link


Column Review: New Type Power System--XIAO Xianyong, LIU Junyong [183]

Article Extended English Summary-- [21]

Loss Assessment and Vulnerability Analysis of an Integrated Electricity Natural Gas System Under Load Redistribution Attack--ZHOU Buxiang, MIN Xinwei, ZANG Tianlei, ZHANG Yuanhong, CHEN Yang, ZHAO Wenwen [134]

Design of the Electricity Spot Market Model Based on Renewable Energy Quality Quantificationn--LEI Xia, YANG Jian, CAI Changlin [132]

Coordination Strategy of Coal-fired Units Decommissioning and Condenser Configuration Considering the Support Capability Constraints of Power Systems--WEN Yunfeng, YAN Ge, DENG Buqing, XING Pengxiang, YU Linlin, JIANG Xiaoliang [91]

DC Fault Ride Through Coordinated Control of Wind Power Flexible Direct Grid Connection Based on Decentralized Energy Storage--SUN Yinfeng, LIU Yuhan, GUO Yuhang, LI Guoqing, WANG Zhenhao, WU Xueguang [119]

Research on “Grid-Source-Storage-Vehicle” Dynamic Threshold Energy Management Based on Fuzzy Petri Nets--LUO Jiaming, GAO Shibin, WEI Xiaoguang, ZANG Tianlei, ZHANG Jingkai [65]

Circulating Current Suppression Method of Modular Multilevel Converter Based on SOGI Under Unbalanced Grid Conditions--ZHOU Shiding, WANG Shunliang, ZHANG Yingmin, MA Junpeng, FENG Lin, SHAN Peng [103]

Black Start Method and Coordinated Restoration Strategy of DC Receiving-end Power Grid Based on Hybrid Direct Current--GOU Honglin, JIANG Qin, ZHANG Yingmin, LI Baohong, WU Jinyi, WANG Tengxin, ZHANG Min [75]

Distributionally Robust Expansion Planning of Integrated Gas–electricity Distribution System Considering System Resilience Constraints Under Extreme Disasters--WANG Yansheng, HE Chuan, LIU Xuan, NAN Lu, LIU Tianqi [79]

Collaborative Optimal Dispatch of Electricity–Hydrogen Coupling System in Chemical Industry Park Considering Hydrogen Load Response--LI Haoran, XUE Yixun, DAI Tiechao, CHANG Xinyue, PAN Zhaoguang, SUN Hongbin [101]

Output Allocation Optimization Method for the Wind Photovoltaic Energy Storage Power Station in the Multi-time-scale Electricity Spot Market Under Portfolio Theory--WANG Kai, YAN Xiaohe, LIU Nian [95]

Research and Prospect on Disaster-causing Mechanism and Prevention-control Technology of Reservoir Landslides--ZHOU Jiawen, CHEN Mingliang, QU Jingkun, HU Yuxiang, XIA Maopu, JIANG Nan, LI Haibo, FAN Gang [160]

Experimental Investigation on the Breaching Mechanisms of Landslide Dams with Heterogeneous Structures--SHI Zhenming, ZHANG Gongding, PENG Ming, ZHONG Qiming, CAI Shuo [94]

Coupled DEM-CFD Method for Landslide-river Blockage-impulse Wave Disaster Chain Simulation and its Application--LI Dongyang, NIAN Tingkai, WU Hao, ZHANG Yanjun [127]

Barrier Lake Break Mechanism with Physical Model--CAI Yaojun, YANG Xingguo, ZHOU Zhao, ZHENG Dong, HUANG Wei, ZHOU Jiawen, ZHANG Yanian [130]

CFD–DEM Coupling Numerical Simulation of the Seyu Landslide-Surge Disaster Chain in Houziyan Reservoir--XIAO Huabo, WANG Zehao, SHI Weiming, WANG Dongpo, OUYANG Chaojun [96]

Comprehensive Remote Sensing Identification of Hidden Landslides in Yongshan Section of Lower Jinsha River--SUN Yongbin, ZHANG En, LI Qiliang, NIU Haiwei, WANG Shaoshuai, WANG Shen, ZHANG Ce [101]

Slope Unit Extraction and Landslide Susceptibility Prediction Using Multi-scale Segmentation Method--CHANG Zhilu, HUANG Faming, JIANG Shuihua, ZHANG Yinlang, ZHOU Chuangbing, HUANG Jinsong [90]

Analysis on the Causes of Erosion Adjustment of Cross Sections Geometry in the Jingjiang Reach Downstream Three Gorges Reservoir of the Yangtze River--CHEN Li, YU Bowen, XU Quanxi, HE Xiaohua, ZHANG Kanghe, FANG Fukang [90]

Research and Application of Mountain Hydrological Model Based on the Mechanism of Subsurface Storm Flow--ZHANG Yanjun, SONG Yuanxin, DONG Wenxun, QIU Anni, LUO Lan, HUANG Er [62]

Crack Monitoring Method for Wading Concrete Engineering Based on Thermal Effects--CHEN Jiang, XIONG Jie, LI Yuchi, XIONG Feng [85]

System Transformation Scheme of Self-anchored Suspension Bridge of Non-extension Suspender Cables and Numerical Simulation of Cable Saddle--LU Wei, LI Ziqi, LIU Shizhong, LI Jianning, WANG Li [74]

Analysis of Existing Tunnel Settlement Caused by Undercrossing Construction of Curved Metro Shield Tunnel--JIANG Jie, LONG Yihang, OU Xiaoduo, XING Xuanwei, ZHANG Tan [104]Search by Issue
Volume:
 Issue:

Search by Keywords
Search by
Keywords:
From To


You are No.Guest Visitors
Sponsor: Sichuan University Address:No.24 South Section 1, Yihuan Road, Chengdu 610065, China ;