Online Login Area
User Name:
 Password:
AuthorReviewerEditor
  
Download Area
Related Link


Effects of Slope Vegetation Coverage on Sediment Transport--SUN Yi, LIU Xiaoyan, TIAN Yong, YI Xiaoyan, WANG Xiekang [47]

Mechanical Properties of Fine Grained Dense Granite Affected by Thermal Cycles--ZHANG Jianguo, FENG Gan, WANG Xiaochuan, KANG Yong [40]

Development and Verification of Bidirectional Micro-friction Load Transfer Plate for Geotechnical True Triaxial test--WANG Yanli, CHENG Zhanlin, PAN Jiajun, ZUO Yongzhen, XU Han [48]

Experimental and Numerical Analysis on Damage Mechanism of Fire-redardant Coating in Small-scale Steel Frame Under Earthquake--QIU Canghu, ZHANG Gengyuan, JIAO Bing, WANG Yong [39]

Combined Model of Displacement Prediction for Concrete Arch Dam Based onDecomposition and Reconstruction of Monitoring Time Series--WEI Bowen, LUO Shaoyang, XU Fugang, YUAN Dongyang, ZHANG Wantong [40]

Comprehensive Evaluation of Dam-break Consequences Based on Variable Weight Set Pair–Extenics Coupling Model--LI Zongkun, MO Xiangming, GE Wei, WANG Te [47]

Dimensionless Expression and Calculation of Rapids Abating Hydraulic Index for Motor Ship in Mountainous Waterway--XU Guangxiang, JIANG Ziwei, WANG Songning, FAN Xiaohan, MA Chaofeng, LI Liangxi, TONG Sichen [50]

Stress–Strain Relationship of Alkali-resistant Glass Fiber ECC Composites Under Compression--ZHANG Qin, ZHU Xiaopeng, DAI Huanhuan, LI Zhen, YE Taoping, LIU Ronghao [37]

Mechanical Properties and Modified Duncan–Chang Model of Ferronickel Slag–Clay–Cement Modified Soil--YIN Pingbao, WANG Shuqin, HE Wei, YANG Wenbin, YANG Kaibo, CHEN Yanhu [38]

Effects of Normal Loading and Unloading on the Post-grouting Sand–Concrete Interface Shear Behavior--WU Yue, LIU Fengming, ZHAO Chunfeng, HOU Zhongwei, WANG Youbao, TU Yiliang, HAN Daguang [53]

Seismic Behavior of Honeycomb Frame with Replaceable Plastic Hinge Joints--LI Xiaodong, YAN Yinji, GONG Yaoyun, WU Chang [46]

Evolution Law of Granite Porosity-permeability Parameters Under Dynamic Cyclic Loading--WEN Hongping, LI Weiguang, WANG Xuhao, LIU Zhuangzhuang [23]

Wind Tunnel Test of Wind-induced Snow Drift for Opening Arch Structure Based on Fractal Characteristics--JIANG Xintong, CAO Bing, CUI Hanbo, HUANG Bo, DU Yihan, WANG Jiawei [37]

Dynamic Control Model of Multi-reservoir Flood Limited Water Levels During Flood Seasons Based on the Two-stage Flood Risk Analysis--ZHANG Xiaoqi, LIU Pan, CHEN Jin, XU Jijun, YAO Liqiang, WANG Yongqiang, HONG Xiaofeng [46]

Comparison of Seismic Response Between Cantilever Construction and Completed Bridge of Large-span Rigid-frame Bridges with High Piers--TONG Lei, WANG Dongsheng, SHI Yan [42]

Study on Characteristics of Bed Evolution and Overbank Floods in Meandering Channel Under Different Water and Sediment Discharges--WANG Qi, SHAN Yuqi, LIU Chao, LIU Xingnian [39]

Influence Mechanism of Nonionic Surfactant on Coal Wettability Based on Molecular Dynamics Simulation--ZHANG Jianguo, LIU Yiting, WANG Man, WANG Yingwei, LI Hongmei, XIE Jing, ZHAO Yun, ZHOU Weiqi, YE Siqi, LI Luming, QI Rui [90]

Study on Mechanism and Products of Degradation of Ciprofloxacin by Sillenite Bismuth Ferrite-activated Persulfate--LIU Yang, ZHANG Yongli, ZHOU Peng [30]

Oxidation Degradation and Kinetic Analysis of Emerging Organic Contaminant Saccharin in Water--XIANG Shuo, JIN Yuhong, LI Qingsong, SONG Yali, HUANG Yiming, MA Xiaoyan [10]

Study on the Performance of Blast-mitigation Polyurea and Fracture Mechanism of the Coated Reinforced Concrete Slabs Under Contact Explosion--ZHANG Rui, HUANG Weibo, LYU Ping, SUN Pengfei, FANG Zhiqiang, WANG Rongzhen [28]Search by Issue
Volume:
 Issue:

Search by Keywords
Search by
Keywords:
From To


You are No.1103352 Visitors
Sponsor: Sichuan University Address:No.24 South Section 1, Yihuan Road, Chengdu 610065, China ;