Online Login Area
User Name:
 Password:
AuthorReviewerEditor
  
Download Area
Related Link


Shaking Table Test of Time-history Response of Bridge Pile Foundation Near Fault in Strong Earthquake Area--FENG Zhongju, ZHANG Cong, CAI Jie, DONG Jiansong, WANG Fuchun, MA Xiaoqian [268]

Macro and Micro-behaviors of Ellipsoidal Particle System Using 3D DEM Simulation--XIAO Haobo, QI Tianqi, YANG Shuhan, ZHOU Wei, LIU Jiaying [166]

Mechanism of Micro and Macro Mechanics in Brittle Rocks During Cyclic Creep Under High Seepage Pressure--LI Xiaozhao, JIA Yaxing, YAN Huaiwei, QI Chengzhi [165]

Influences of Vibration Load of Elevated Subway Train on the Stress and Deformation of Adjacent Structures--LIU Weizheng, WANG Feng, LUO Guijun, XU Yifu, TANG Xinjian [167]

Collapse-resistant Performance of Composite Beam-column Substructure with Cellularity Circular Hole--ZHONG Weihui, DUAN Shichao, TAN Zheng, WANG Limin, MENG Bao, ZHENG Yuhui, WANG Hongchen [196]

Collapse Resistance of Substructure with Rigid Splicing Connections in Minor Axis--SONG Xiaoyan, ZHONG Weihui, SUN Wei, CHEN Hao, WANG Hongchen, HAN Shuhua [240]

Parameter Calibration Method of Unsaturated Contact Model Based on Flexible Boundary--ZHANG Jie, NIE Rusong, HUANG Maotong, TAN Yongchang, XIAO Ling [168]

Geomembrane–Geotextile Composite Rules for Bulging Deformation of Separated Composite Geomembrane--XUE Xia, LI Wanglin, WEI Ruchun, YANG Zhe, HAN Ruichen, WANG Wansheng [193]

Macro and Micro Impact Mechanisms of Stone Powder in Manufactured Sand on Physical and Mechanical Properties of Concrete--XUE Huilin, CHEN Mingliang, TANG Zhibo, FAN Gang, ZHOU Jiawen [189]

Effects of Randomness of Bidirectional Ground Motion on the Fuzzy Reliability of Toppling Perilous Rock Mass--ZHANG Jixu, WANG Linfeng, HUANG Xiaoming, TAN Guojin [159]

Numerical Analysis and Verification of Seismic Performance of Concrete Columns After Electrochemical Repair--YANG Zhouzhou, MAO Jianghong, LI Bixiong, WANG Xianglin, XUE Qianqian, GONG Yuanjun [214]

Study on Creep Characteristics of Straw Reinforced Loess and Modified Burgers Model--QIN Peng, CHENG Wenchieh, XUE Zhongfei, WANG Lin, LV Xinjiang [150]

Study of Controlled Magnetic Circuit Permanent Magnetic Levitation Belt Conveyor Support System--HU Kun, QIAN Wangqian, JIANG Hao, YANG Jinhan, ZHU Qinqin [163]

Research on the Friction Transfer Characteristics of POB Modified Nano–SiO2/PTFE Composites--YANG Dongya, XIONG Xinwen, GAO Gui, WANG Honggang, REN Junfang, CHEN Shengsheng [133]

Remaining Life and Safety Margin of Crack Defects in Pressure Vessel Based on Decay Rate Algorithm Model--LI Yanyan, HE Lei, LONG Wei, WANG Zhehao [152]

Error Modeling and Parameter Identification for Robots Based on Point-sphere Constraints--LIU Yi, JIN Huili, FENG Zongqiang, YI Wangmin, YAO Jiantao, ZHAO Yongsheng [148]

Optimized Design of Lightweight Multi-material Heavy-duty Automated Guided Vehicle Assembly--SUN Hong, LI Qihui, FU Hailong, PENG Hao [135]Search by Issue
Volume:
 Issue:

Search by Keywords
Search by
Keywords:
From To